Högre hyror följd av ny budget

Hyrorna i Kalmar län höjs med i genomsnitt 24 kronor per månad nästa år efter regeringens budgetförslag. Trots att regeringen föreslår sänkt fastighetsskatt, det skriver Sveriges fastighetsägare i ett pressmeddelande. Enligt fastighetsägarnas uträkning ger sänkt fastighetskatt ingen besparing eftersom den tas ut av höjda skatter på koldioxid, el och avfall.