Nio låneböcker per östgöte

Östgötarna lånade i genomsnitt nio böcker från biblioteket i fjol. Det visar siffror från Statens kulturråd.
Invånarna i Kronoberg är de som har störst lånelust, smålänningarna lånar i genomsnitt 11 böcker varje år.