Idrottsföreningar kollar leg

Projektet Visaleg.nu som syftar till att stoppa försäljningen av folköl och tobak till underåriga på Gotland har avslutats. Men under nästa år kommer arbetet dock att fotsätta genom att tre idrottsföreningar ska kontrollera om handlarna följer reglerna om att bland annat kräva legitmination av alla under 25 år.
Butikerna betalar idrottsföreningarna för att de minst två gånger om året ska göra stickprov. 73 butiker, kiosker och bensinstationer har anslutit sig till projektet. Men enligt före detta projekledaren Åke Svensson är mörkertalet stort eftersom flera försälningsställen inte anmält att de säljer folköl.