Hudiksvalls kommun har krigsmaterielaktier

Hudiksvalls kommun är en av de kommuner som har aktier i företag som tillverkar eller säljer krigsmateriel, bland annat i Ericsson, amerikanska Motorola och Investor.
Det visar Svenska Freds- och skiljedomsföreningens undersökning av aktieinnehavet Sveriges kommuner. Hudiksvall har inte några etiska regler som styr aktieplaceringar men de kommer inom kort att anta en sådan policy, där även placeringar i företag som har en verksamhet kring alkohol- och tobaksindustri ska undvikas.