Färre lånar böcker i Norrbotten

Allt färre lånar böcker på biblioteken i landet visar en rapport från Folkbiblioteken och så är det även i Norrbotten. På huvudbiblioteket i Luleå har boklånadet minskat med 1000 böcker per månaden, säger bibliotikarien Janne Olofsson, men någon enkel förklaring till minskningen har han inte.
Under förra året lånades det ut 23 000 böcker varje månad, på huvudbiblioteket i Luleå. Det är 1000 böcker färre per månad, om man jämför med tidigare år. Under samma period har biblitekets pengar till att köpa in nya böcker minskat och det kan vara en del av förklaringen tror bibliotikarien Janne Olofsson. En annan anledning kan enligt honom vara att biblioteket används på ett annat sätt idag.