Satsar på narkotikainformation

1,5 miljoner kronor satsas på förebyggande narkotikarbete i skolorna.
Antalet anmälda narkotikabrott fortsätter att öka på Gotland. Det beror det delvis på att polisen satsat mer på att bekämpa narkotikabrotten. Men samtidigt som narkotikabrotten ökar så satsas det på att minska missbruket på ön. I går blev det klart vad föreningen Motgift på Gotland ska använda de 1,5 miljoner kronor till som de har tilldelats av Socialstyrelsen. De kommer framförallt att vända sig till de yngre som ännu inte har något missbruk. De vill bland annat utbilda lärare i narkotikafrågor. Dessutom ska man arbtea med gatuteater, utställningar och inforamtion. Projektet Motgift för ett narkotikaritt Gotland startar efter nyår och varar i två år.