”Inspektörerna spionerar åt USA och Israel”

I dag firar muslimer runt om i Arabvärlden Eid el-Fitr som markerar slutet på den heliga fastemånaden ramadan. Av det skälet ligger FN:s vapeninspektioner i Irak nere torsdag och fredag. Samtidigt trappar Irak upp ordkriget och anklagar FN-inspektörerna för att vara spioner för USA:s och Israels räkning.
Inför en besökande egyptisk delegation i Bagdad kom Iraks vicepresident Taha Yassin Ramadan med det hittills fränaste utfallet mot FN:s vapeninspektioner. Inspektörerna är spioner som för USA:s och Israels räkning samlar in uppgifter i syfte att förbättra förutsättningarna för en aggression mot Irak, sa Ramadan, trots att den irakiska regimen strax innan uppgett att man ska fortsätta sitt samarbete med FN. Presidentpalatset inspekterades Uttalandet verkar ha förorsakats av den inspektion som genomfördes i tisdags, då ett av Saddam Husseins presidentpalats kontrollerades. Vicepresident Ramadan kallade inspektionen för en provokation och tidigare har irakierna frågat sig varför inspektörerna inte hade någon skyddsutrustning om de trodde att det fanns livsfarliga massförstörelsevapen där. Riktat till den egna befolkningen Oavsett uttalandets hårdhet, verkar det inte innebära mer än ett upptrappat ordkrig, främst riktat till den inhemska befolkningen och vidare i regionen. Att Ramadan valde att komma med sitt utfall inför en egyptisk delegation och inte inför den västliga pressen på plats i Bagdad, talar också för det. Trots Ramadans ord och liknande uttalanden från Iraks vice premiärminister Tarek Aziz, finns det hittills inga tecken på att Irak på allvar kommer att bryta sitt löfte att följa FN-resolutionen. Senast på söndag ska Irak lämna över en redogörelse för sina vapenprogram till FN. Enligt irakiska uppgifter kommer en sådan lista redan på lördag och den kommer att bli omfattande. Tjock lunta Flera tusen sidor kommer att täcka landets biologiska, kemiska och nukleära vapenteknologier, tillsammans med redogörelser för så kallade dubbelt fungerande anläggningar som kan nyttjas både i civila och militära syften. Iraks deklaration kommer att utmynna i att landet inte har tillgång till några massförstörelsevapen och väntas bli så omfattande att det kommer att ta flera dagar, kanske veckor, att gå igenom och värdera de irakiska uppgifterna. Av allt att döma kommer Irak att fortsätta att uppfylla FN-resolutionens bokstav – frågan är hur villig Saddam Hauusei är att gå dess anda till mötes.
Lars Kobbe, Kairo