Ny helomvändning om Södra kungsvägen på Lidingö

Ett kritiserat vägförslag på Lidingö ligger kvar. Det gäller den nya planerade sträckningen av Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Brevik.
Fyra alternativ har utretts, ett innebär inlösen av fastigheter längs vägen. Det förslaget ville kommunstyrelsens arbetsutskott dra tillbaka eftersom det skulle bli både dyrt och påfrestande för familjerna som bor där. Men kommunstyrelsen vill inte slopa förslaget. Vid mötet i måndags röstade en majoritet av kommunstyrelsen för att alla fyra vägalternativen ska finnas kvar.