Utredning av tätare elavläsningar

Regeringen låter nu Energimyndigheten utreda om det ska införas tätare mätaravläsningar av elförbrukningen. Det skriver näringsministern i ett svar till riksdagsledarmoten Mats Berglind från Uppsala.
Mats Berglind krev för några veckor sen ett brev till näringsminsiter Leif Pagrotsky där han krävde svar på vad regeringen planerar göra för att undvika att elkonsumenter får skyhöga elräkningar. Flera elabonnenter i Uppsala län har den senaste tiden fått skyhöga elräkningar eftersom elbolagen inte läst av elmätarna på flera år. Berglind, råkade nyligen själv illa ut, då han fick han en elräkning från Vattenfall på 57 000 kronor - innan dess hade han inte fått någon elräkning sedan i december 2000. Han sa då till Upplandnsytt att han trodde på en skärpt lagstiftning för att komma till rätta med problemet. Enligt Näringsminsistern avser regeringen behandla frågan under vintern.