Vägverket uppvaktas om bygget av Skepparpinan

Länsstyrelsen i Östergötland och Motala kommun uppvaktar idag Vägverket. Uppvaktningen rör byggandet av Skepparpinan, bron över Motala ström, som var planerad till 2004.
Det var tidigare i höstas som beskedet kom att Skepparpinan fallit ur Vägverkets planering och att risken finns att byggandet inte kommer igång förrän om sex till åtta år.