Salmonella på Linköpingsgård

Salmonella har upptäckts på en gård söder om Linköping. Det var i samband med slakt av höns som smittan upptäcktes.
Jordbruksverket fattar senare i dag beslut om avlivning av hönsen. Om lantbrukarna ska köpa in nya djur till gården krävs sanering och ombyggnation, enligt länsstyrelsen.