Musiklivet reagerar mot nedskärningar i Enköping

Förslaget att skära i budgeten för Enköpings Musikskola med två miljoner väcker nu också reaktioner från centralt håll.
Sveriges Orkesterförbund och Riksförbundet Svensk Körsång är några av dom som ställer sig bakom lärares och elevers protester. Magnus Eriksson, förbundsdirektör för Sveriges Orkesterförbund, säger till Upplandnsytt att han tror att kommunen inte inser kulturens betydelse när man planerar att skära i Musikskolans budget. Går förslaget om minskningen genom innebär det att lärartjänster dras in och att 80 platser för dans och 200 platser för musik försvinner i Enköping.