SJ letar ansvariga för miljardförlust

SJ ska utreda om det finns ledande personer som har ett personligt ansvar för SJ:s problem. Både styrelse och höga chefer ska granskas, för att se om de har haft något personligt ansvar för SJ:s miljardförlust.
Den 15 januari håller SJ en extra bolagsstämma med anledning av den ekonomiska krisen i företaget. Då ska också frågan om ansvaret för miljardförlusten ligga på bordet, men utredningen kan också växa och dra ut på tiden. Det säger SJ:s chefsjurist Magnus Vesterlind, som är den som ska utreda frågan om ansvar för förlusterna. Har regler överskridits?¨ SJ:s jurist ska granska handlingar många år tillbaka i tiden för att se om ledande personer brutit mot reglerna när det gäller de förlustbringande affärerna. - Att granska om någon överskridit sina befogenheter som befattningshavare. Även Statens Järnvägar hade ett mycket nog utformat regelsystem för hur beslut skulle fattas - på samma sätt som SJ AB idag har det. Och vi vill se om de här reglerna har följts eller ej, säger Vesterlind. Det blir sedan styrelsen som avgör om nu anställda eller tidigare anställda eventuellt kan dras inför rätta på något sätt. Nära till hands leta syndabockar Att SJ haft problem med finanserna är inget nytt. Men Magnus Vesterlind anser inte att det handlar om att leta syndabockar i den nu uppkomna krisen. - Jag tror inte det handlar om syndabockar. Jag tror att man äntligen vill få fakta i målet. Inte minst har ju näringsdepartementet, alltså ägaren staten, ett intresse av att äntligen få någon sorts redovisning av de verkliga förhållanden, säger Magnus Vesterlind, chefsjurist på SJ.
Sören Granath, Ekot