Socialstyrelsen kritisk till hantering av fall

Socialstyrelsen är kritisk till att en kvinna på ett äldreboende i Norrköping inte fick läkarvård efter ett fall. Först nio dagar efter fallet kom kvinnan till sjukhus. Då upptäcktes att hon ådragit sig en höftfraktur.
Sveriges Radio Östergötland har tidigare rapporterat om händelsen, som inträffade i maj i år på ett privat äldreboende i Norrköping. Den 83-åriga kvinnan ramlade i sin lägenhet. När hon undersöktes samma dag fann sjuksköterskan ingen misstanke om att kvinnan skulle ådragit sig någon fraktur. Vid ett senare besök berättade kvinnan att hon misstänkte att hon brutit något. Sjuksköterskan lämnade smärtstillande tabletter att ta vid behov. Först nio dagar efter fallet skickades den 83-åriga kvinnan till Vrinnevisjukhuset. Där konstateras att kvinnan hade en höftfraktur. Socialstyrelsen som nu utrett händelsen är kritisk mot att sjuksköterskan i det aktuella fallet tagit ett för stort ansvar i förhållande till sin kompetens. Patienten borde i ett tidigare skede blivit undersökt av läkare. Äldreboendet bör utarbeta rutiner för handläggningen av fallincidenter och misstanke om fraktur, skriver socialstyrelsen i sin utredning.