Nytt bråk inom socialdemokraterna

Socialdemokraten Ulla-Karin Danilesson vill inte längre vara förtroendevald revisor i Nyköpings kommun och har därför med omedelbar verkan avsagt sig sina uppdrag.
Danielsson säger att hon är missnöjd med vad hon kallar den kohandel som den socialdemokratiska ledningen gjort med andra partier om platserna i revisionsnämnden utan att hon blivit informerad. Ulla-Karin Danielsson säger att hon har svårt att dela den socialdemokratiska ledningens syn på hanteringen av demokrati och informationsfrågor.