5 i 12 pris till Eva Lips

Årets 5 i 12 pris, som har delats ut i Norrköping idag, går till Eva Lips.
Eva Lips får priset för att hängivet och engagerat ha kämpat för dom mänskliga fri- och rättigheterna under många år. Det är Norrköpings kommuns brottsförebyggande råd som tillsammans med föreningen Rör inte min kompis har arrangerat dagens 5 i 12 manifestation.