Sensationella fynd vid Lundautgrävningarna

Den hittills främsta fyndplatsen från järnåldern som kartlagts i Sörmland är Lunda utanför Strängnäs. Det står klart när utgrävningarna avslutas på fredagen efter nästan två år.
De fynd som gjorts är sensationella. Tre små och cirka 1500 år gamla gudastatyetter i guld är det som väckt mest uppmärksamhet utåt. Men att Lunda varit en orörd boplats - som arkeologerna kunnat följa nästan 2000 år tillbaka i tiden är också det unikt, säger de ansvariga.