Gasar på för pipeline

Det norska företaget Stamgas som planerar att bygga en naturgasledning genom Mittnorden, tittar nu även på möjligheterna att bygga en grenledning från Sundsvall till Stockholm.
I regeringens energiproposition från i somras finns naturgasen med som en del av det framtida svenska energisystemet. - Naturgasen skulle i framtiden kunna vara en del av Stockholms energiförsörjning, säger Karl-Erik Strindlund, chef på Energikontoret i Östersund. Planerna är att gasledningen ska grävas ner på en dryg meters djup från Norge till Finland genom Jämtland och sen mynna ut i Östersjön strax söder om Sundsvall. Men man är inte överens om sträckningen och bygget av gasledningen är ett långsiktigt projekt. Om bygget blir av kan det dröja både 10, 15 och 20 år innan det kommer igång.