Minskade anslag till samiska organisationer

Det blir kraftiga nedskärningar när det gäller bidragen till de samiska organisationerna. Sametingets kulturråd har beslutat att omfördela två miljoner kronor - pengarna ska användas till projekt och samiska konstorganisationer.
Det blir kärva tider för de samiska organisationerna framöver – det kan man lätt räkna ut efter kulturrådets fördelning av pengar. Renägarförbundet som ifjol fick närmare en halv miljon kronor får nu 47 000 kronor – vilket är samma nivå som stöden till sameföreningarna. Kraftiga sänkningar Organisationen Samerna minskar från 700 000 till 93 000 och även Samernas riksförbund, Sáminuorra, Sáráhkka, Samerådets svenska sektion, Landsförbundet svenska samer och Samernas slöjd- och konsthantverksförbund får kraftiga sänkningar av bidragen. - Jag tycker det blev drastiska nedskärningar. Det jag tycker är mest olyckligt är att organisationerna som företräder rennäringen fick så stora nedkärningar, säger Nils-Erik Pittja, som företräder organisationen Samerna i kulturrådet. Alla drabbas inte Men det finns organisationer som inte drabbas lika hårt. Samernas svenska idrottsförbund hamnar på i stort sett samma nivå som ifjol medan Same ätnam faktiskt får mer pengar nästa år. De samiska konstorganisationerna får också mer pengar och dessutom vill kulturrådet satsa mer pengar på projekt. Reserverade sig Men Nils-Erik Pittja, som reseverade sig mot samtliga beslut, har svårt att se vem som tjänar på den här fördelningen. - Jag ser inga vinnare, bara att de samiska organisationerna är de stor förlorarna. Det här kan inte vara rätt sätt för kulturrådet att arbete på, säger Nils-Erik Pittja.