Rehabiliteringspengar utnyttjas inte

Försäkringskassan i Kalmar län lyckas inte utnyttja hela den budget man har för rehabilitering i arbetslivet i år heller. Detta trots att antalet personer som varit sjukskrivna i mer än ett år ökat med 18 procent i länet under det senaste året. Jan Målberg, försäkringschef på Försäkringskassan, säger till P4 Kalmar att man helt enkelt inte har tillräckligt med personal för att hinna med. I år hade Försäkringskassan en rehabiliteringsbudget på 23,5 miljoner kronor, men bara 21 miljoner kommer att gå åt. Förra året blev så mycket som 5,5 miljoner kronor över.
Enligt Jan Målberg har Försäkringskassan inte pengar att nyanställa den personal som egentligen skulle behövas, istället får man göra omflyttningar bland befintlig personal när man nu ska satsa mer på ohälsan i arbetslivet.