Marsö får brygga!

De boende på Marsö får bygga sin brygga till fastlandet. Det beslutade Miljödomstolen i Växjö igår. Miljödomstolen menar visserligen att området har ett särskilt riksintresse, men i detta fallet väger Marsöbornas behov av kommunikation med fastlandet över.