Ansvaret för SJ:s förluster ska utredas

SJ ska utreda om det finns ledande personer som har ett personligt ansvar för SJ:s ekonomiska problem.
Både styrelse och ledande personer ska granskas. Magnus Vesterlind, chefsjurist på SJ, ska granska handlingar många år tillbaka i tiden för att se om ledande personer har brutit mot reglerna när det gäller de förlustbringande affärerna.