Änggårde i Rone skyddas

Fastigheten Änggårde i Rone har byggnadsminnesförklarats av länsstyrelsen.
Änggårde i Rone är huvudsakligen byggd i sandsten och är en typisk gotländsk parstuga från 1700-talet. Byggnaderna har sedan byggts om- och till under århundradena. På övervåningen finns bland annat ett rum med målningar från tiden för den ryska ockupationen 1808. Efter en nästan 80-årig törnrosasömn har gården det senaste åren restaurerats och bland annat fått tillbaka sitt flistak.