Ett steg närmare jättearena i Örnsköldsvik

Planerna på att bygga en evenemangsarena mitt inne i centrala Örnsköldsvik med plats för 6.000 publikplatser kom ett steg närmare sitt förverkligande igår. Ett nybildat arenabolag tänker sig att projektera, bygga, äga och förvalta arenan.
Arenabolaget är bildat enligt ett beslut i MoDo Hockeys styrelse. Första åtgärden var att be kommunen se till att påbörja jobbet med att ändra statsplanen. Arenan ska byggas på Framnäsudden inne i centrala Örnsköldsvik. Att bilda arenabolaget var den enda framkomliga vägen att gå säger Anders Källström, ordförande i det nybildade bolaget. Planerna försenades tidigare i år när kommunen tämligen samstämmigt sa nej till en kommunal insats på ungefär 50 miljoner kronor. Kommunens insats blir nu betydligt lägre. Experter tittar just nu på vad arenan kommer att kosta, klart är den den första modellen som landade på 240 miljoner kommer att bantas. Driftskostnaden och sponsorbiten är två avgörande moment om arenan blir av säger Anders Källström. Om en månad har bilden klarnat betydligt, enligt Källström som liknar det här jobbet med att bygga ett puzzel på 20.000 bitar.