Halländska kommuner med krigsaktieinnehav

Halmstad och Laholm utpekas av Svenska Freds som de två halländska kommuner som investerar i krigsindustrier via aktier.
Kungsbacka investerar också i aktier, men inte i krigsindustriaktier. Varberg, Falkenberg och Hylte har inte svarat på enkäten. Svenska Freds ordförande Maria Ermanno tycker det är uppseendeväckande att svenska kommuner investerar i krigsindustrier och saknar etiska regler för hur pengar ska placeras. Flera stora svenska börsföretag som Volvo och Ericsson klassas av Svenska Freds som krigsmaterielföretag.