Fler vuxna i skolorna

Över 500 fler vuxna i de sörmländska skolorna.
Det är ett av regeringens löften i budgetpropositionen som presenterades i dag. Socialdemokraterna vill öka personaltätheten i landets skolor och föreslår en ökning med fem miljarder till år 2006. För Sörmlands del innebär detta närmare 151 miljoner på en femårsperiod vilket motsvarar 503 fler vuxna i skolorna. - Vi skulle vilja ha en egen psykolog på skolan som vi hade förr, säger Ann Eldin som är vikarierande rektor på Fröslundaskolan i Eskilstuna. Hon välkomnar en eventuell resursförstärkning och säger att hon med lätthet skulle kunna tillsätta 10-20 personer med bra arbetsuppgifter