Konjunktur viker för verkstadsindustrin

Det blir ett svagt sista kvartal för verkstadsindustrin. Det beror främst på ett rejält bakslag för exportföretagen. Det visar en undersökning från Sveriges Verkstadsindustrier.
Bland annat rapporterar bilindustrin om minskade exportorder i november, vilket också bromsar orderingången för leverantörerna. En orderminskning sker också för elmaskiner, tele- och elektronik och inom bygg- och anläggningsindustrin.