Elev har rätt till skolskjuts från två föräldrar

Mycket talar nu för att kommunerna kommer att ändra reglerna för skolskjutsar. Detta efter en dom i regeringsrätten som innebär att ett barn har rätt till gratis skolskjuts från båda föräldrarnas adresser om barnet bor växelvis hos mamma och pappa.
Bakgrunden är ett fall i Sigtuna där en pojke inte fick gratis skolskjus från två adresser. Många kommuner har avvaktat vad regeringsrätten ska säga och redan nu är det klart att Nyköping ändrar sina regler.