Bråk på djursjukhuset

Aktieägarna till Djursjukhuset i Jönköping har blivit oense om hur företagets ekonomi och revision sköts.
Sex av aktieägarna har vänt sej till Länsstyrelsen och ansökt om att en minoritetsrevisor ska tillsättas. Vanligtvis sker detta då en del av aktieägarna är kraftig missnöjda med den tillsatta revisorn. I brevet till Länsstyrelsen skriver de sex aktieägarna att minoritetsrevisorn inte får ha några personliga förbindelser med någon av aktieägare på Djursjukhuset.