Få krögare gav svar om alkoholförsäljning

Bara 24 av 149 gotländska krögare var villiga att redovisa till myndigheterna om inköp och försäljning av alkohol.
Dan Magnusson från ekobrottsmyndigheten har studerat 149 krogägare på Gotland för att få veta om det säljs svartsprit på krogarna. Men éftersom bara 24 svarade fullständigt - trots påminnelser och på grund av dålig svarsfrekvens görs därför inga slutsatser av svaren.