Läkare under stress och press

Två av tre läkare ofta är stressade och oroas av kraven i jobbet.
Våra läkare inom primärvården har det tufft, det har vi rapporterat om här i radio sjuhärad. Nu visar en undersökning som regionen i Västra Götaland har gjort att två av tre läkare ofta är stressade och oroas av kraven i jobbet. Dessutom känner många läkare att de inte kan påverka hur arbetet ska läggas upp över dagen och de är missnöjda med all övertid. Undersökningen som gjorts bland samtliga anställda inom vårdden visar att chefer är mer nöjda än övriga anställda och att personalen i vårt område, södra älvsborg, är mer nöjd med arbetsorganisationen än personalen i övriga delar av regionen.