Få studenter skriver sig på studentorten

Flera studentstäder vädjar till studenterna att skriva sig på orten. Anledningen är att kommunerna går miste om stora pengar i utjämningsstöd när studenterna är mantalsskrivna på sina gamla hemorter.

En anledning till att en del studenter inte skriver sig där dom studerar kan vara att dom till följd av bostadsbristen hyr sina bostäder svart, skriver Svenska Dagbladet.

Studentstäder tillsammans med Skatteverket ska nu ha en informationskampanj om vikten att vara mantalsskriven där man bor.