Kvinnor ska få tycka till om trafikplaneringen

Under torsdagen diskuteras de framtida transportsystemen i Örebro län. Tanken är att transportsystemen, som i dag i huvudsak planeras av män, ska bli mer jämställda. Både kvinnor och män använder vägar, kollektivtrafik och järnvägar. Nu vill Länsstyrelsen som bjudit in till diskussionen att kvinnor blir mer delaktiga i planeringen av trafiken. Ett 50-tal beslutsfattare och samhällsplanerare från hela mellansverige deltar i diskussionen.