Bättre riktlinjer vid strokebehandling diskuteras

Det finns stora brister när slaganfallspatienter förs över från en vårdgivare till en annan. Nu föreslår landstingets programgrupp för strokesjukdomar att de som jobbar med slaganfallspatienter specialutbildas för det.
Ansvaret för patienter som lämnar slutenvård ska klaras upp, så att patienterna vet vem som sköter uppföljning och rehabilitering efter att de kommit hem. De riktlinjerna presenterades av landstingets programgrupp för strokesjukdomar vid universitetssjukhuset i Örebro på torsdagen. Under det senaste året har programgruppen för strokesjukdomar träffat patienter, anhöriga och vårdgivare, och pratat om hur vården har varit. Slaganfall är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden.