Tidningen Skärgårdsnytt ute med sitt första nummer

Bakom tidningen med 1500 prenumereanter står 140 aktieägare
Chefredaktör Torbjörn Wihleens äger att tidningen kommer ge gemensam information om skärgårdsfrågor över norra mellersta och södra skärgården.