SCA stoppar för tunga laster

Skogsbolaget SCA kommer inte att betala för överlasten på timmerfordonen i fortsättningen. Det säger Björn Lyngfelt, informationschef på SCA till radio Västernorrland.
Enligt Lyngfelt har SCA under ett år diskuterat de tunga timmertransporterna med de åkarna som kör till SCA:s industrier vid kusten. Samtidigt visar en undersökning från Vägverket region Mitt att nästan alla timmerlass på vägarna är för tunga.