Regeringen satstar miljoner på dövblinda

Idag beslutade regeringen att Mullsjö Folkhögskola, tillsammans med föreningen Sveries dövblinda, ska få 2,7 miljoner kronor för att färdigställa ett så kallat smart-bo på folkhögskolan. Lägenheten ska användas av dövblinda från hela landet för att ta fram ett boende som passar just dem.
Med den nya tekniken som kommit så har det också tagits fram flera hjälpmedel som kan hjälpa den dövblinda till ett självständigt liv och boende. Med datorer och IT-teknik kan den dövblinda få hjälp med mycket av den dagliga rutinen. Är till exempel alla fönster stängda? Ringer det på dörren? Problemet idag är att det har varit svårt för den dövblinda att få rätt utrustning. Många gånger får man istället utrustning som istället förvärrar situationen genom att till exempel blända. Nu ska man alltså själv kunna pröva sig fram och enligt folkhögskolans rektor Håkan Söderlund så kan nu hundratals dövblinda runt om i landet få hjälp.