SJ-förluster påverkar inte Västmanland

SJ gör stora förluster på grund av olönsamma avtal med länstrafikbolag runtom i Sverige. Och trafikavtalet med Tåg i Bergslagen är ett av dem som SJ förlorar mest på.
Trots förlusterna är inga försämringar att vänta för Västmanlänningarna de närmaste åren. - Nej, den trafik som vi har avtal om kommer att fortsätta under hela avtalstiden, säger Mikael Prenler, VD för Tåg i Bergslagen. Några indragna linjer eller personalminskningar är alltså inte att vänta till följd av SJ:s vingliga finanser. Enligt avtal med Tåg i Bergslagen är det SJ som står för trafiken i regionen. Men avtalet som skrevs år 2000 är en rejäl förlustaffär för SJ som gör att SJ går back med cirka hundra miljoner kronor varje år. Och det är avtal av den här typen som till stor del ligger bakom SJ miljardunderskott. För att lindra förlusterna har SJ tillsammans med Tåg i Bergslagen kommit överens om att försöka öka resandet i regionen. Men avtalet, som sträcker sig fram till 2006, står vad som än händer fast. - Det är naturligtvis inte bra när någon räknar fel och förlorar massa pengar i ett avtal, men samtidigt bygger ju avtalet på ett anbud från SJ som de själva räknat fram, säger Mikael Prenler. Tåg i Bergslagen ägs tilll hälften av staten och till hälften av de berörda länstrafikbolagen i Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Men att Tåg i Bergslagen tjänat pengar på SJ:s dåliga avtal vill Mikael Prenler inte hålla med om. - Nej, vi har försökt få så mycket trafik för pengarna som möjligt.