Behov av skolfrukost i Strängnäs

Det finns ett behov av skolfrukost för eleverna i Strängnäs. En enkät, som har gjorts bland föräldrarna visar visserligen att 62 procent av föräldrarna inte är intresserade, men kommunens tjänstemän anser att det finns ett behov eftersom 38 procent har sagt ja till skolfrukost.
Beräkningar som har gjorts visar att minst 30 elever i snitt per skola måste vara beredda att betala 15 kronor för att kostnaderna ska täckas, men barn- och utbildningsförvaltningen tror inte att det är möjligt och tycks heller inte vara beredd att skjuta till pengar eftersom ekonomin är kärv.