Lyckat med SFI på öppna förskolan

Svenskundervisning för invandrare, SFI, borde erbjudas på fler öppna förskolor. Det säger det moderata kommunalrådet i Uppsala Cecilia Forss, efter en utvärdering av öppna förskolornas nya arbetssätt. Den visar att Kristallen i Gottsunda, till skillnad från en del andra öppna förskolor, lyckas nå många mammor med invandrarbakgrund genom att också hålla svenskkurser.

- Jag tycker det är imponerande att se hur verksamheten fungerar här, och jag tycker det vore väldigt bra om vi skulle kunna samordna mer SFI-verksamhet med öppna förskolor, säger Cecilia Forss.

Sedan några år arbetar Uppsalas öppna förskolor på ett nytt sätt och samarbetar nära med socialtjänsten och landstingens mödra- och barnhälsovård. Tanken är att man ska samla det stöd barnfamiljer kan behöva på ett ställe, och att man också snabbare ska kunna upptäcka eventuella problem.

Det här har enligt en utvärdering, som Upplandnsytt tidigare berättat om, fungerat bra överlag. Men på flera öppna förskolor lyckas man inte riktigt så bra med att få kontakt med familjer med invandrarbakgrund.
Kristallen i Gottsunda är ett undantag. Här erbjuds undervisning i svenska för gravida och småbarnsmammor och även en del andra kurser. Öppna förskolan har på så sätt blivit en naturlig mötesplats.

Det här vill nu moderata kommunalrådet Cecilia Forss sprida till andra öppna förskolor.

- Jag ska ta ett samtal med nämnden som har hand om SFI och se om vi kan samverka inom det här området.

Rent generellt får samverkan mellan socialtjänst, primärvård och öppna förskolrna alltså ett högt betyg i utvärderingen, något som gläder Cecilia Forss:

- Det är väldigt glädjande att de här familjecentralerna har utvecklats så som de har gjort. Det har framkommit mycket bra saker. Sedan finns det förstås saker som är kvar som vi måste förbättra...