För tunga lastbilar på vägarna

En undersökning från Vägverket visar att många lastbilar är för tungt lastade.
En undersökning som vägverket har gjort utanför Sollefteå visar att fyra av fem lastbilar är för tungt lastade. Så gott som alla var timmerbilar. Men Åkeriförbundets trafiksäkerhetsansvarige Anders Josefsson vill ha en ny undersökning innan han tror på resultatet.