Åtalad i vapenhärva hävdar att han dödshotats

Ägaren till den gård i Grimslöv där polisen förra året hittade över 250 vapen, ammunition och sprängmedel, har ett dödshot hängande över sig. Det påstod han själv när rättegången fortsatte på torsdagen med förhör av den 42-årige gårdsägaren.
Själv hävdar 42-åringen att bara en mindre mängd av vapnen var hans egna. Omkring 100 vapen tillhör den före detta vapenhandlaren från Älmhutstrakten, som också står åtalad i det här målet. Men vem som äger resten av vapnen vill gårdsägaren inte säga, eftersom dödshotet då skulle sättas i verket.