Alltför få lärartjänster i Ljungby kommun

Antalet lärartjänster i Ljungby ligger långt under genomsnittet för andra jämförbara kommuner.
Jämfört med alla kommuner i landet skulle det krävas tio nya tjänster för att komma upp till genomsnittsnivån, och jämför man med glesbygdkommuner har en genomsnittlig kommun 34 lärartjäntser mer än Ljungby. Siffrorna har tagits fram av skolledare i Ljungby som anser att kommunen, vad gäller antalet landsbygdsskolor, är jämförbar med andra glesbygdskommuner.