Polisflykt befaras om Lindberg sitter kvar

Rikspolischefens besked i dag att Göran Lindberg bör stanna kvar som länspolismästare i ytterligare tre år väcker starka reaktioner.
Polisstyrelsens moderata ordförande Lennart Johansson riktar skarp kritik mot rikspolisstyrelsen och rikspolischefen Sten Heckscher. - Jag blir djupt upprörd över hur det kan gå till på det här sättet, säger Johansson och kritiserar att personer med god inblick i polisverksamheten inte tillfrågats under utredningens gång. Gunnar Elrud, ordförande i polisförbundet i Uppsala län befarar att det här kan leda till att polismän lämnar Uppsala, samma situation som uppstod för några år sen. Polisfacket har tidigare tydligt sagt ifrån att man saknar förtroende för Lindberg. Det är regeringen som slutgiltigt avgör om Göran Lindberg får sitta kvar som länspolismästare. I rikspolisschefens rekommendation till regeringen konstateras att det snarast behövs åtgärder för att "undanröja de negativa förhållanden som onekligen finns i myndigheten." Göran Lindberg själv var glad över beslutet och sade sig samtidigt vara beredd att diskutera problemen med facket.