Försäkringskassan i Växjö kritiseras av JO

Försäkringskassan i Växjö får nu kritik av Justitieombudsmannen, JO, för bristfälliga journaler i ett arbetsskadeärende.
Under tio års tid har kassan struntat i att föra anteckningar från muntliga samtal med en arbetsskadad kvinna. Kvinnan hävdar att försäkringskassans handläggare tvingat henne att skjuta upp en prövning av arbetsskadan. Men kassan säger att det är kvinnan själv som tagit det beslutet. Och eftersom det inte finns någon dokumentation om vem som sagt vad står ord mot ord. Lars Torstensson på Försäkringskassan medger att handläggaren gjort fel som inte fört journaler över samtalen med kvinnan.