Göran Persson: Inget tågmonopol igen

Den ekonomiska krisen för SJ kommer inte att leda till någon förändring av avregleringen av den svenska järnvägen, säger statsminister Göran Persson. Olika tågoperatörer kommer även i fortsättningen att bedriva tågtrafik.
–Det finns anledning att fundera igenom hur långt man kan driva konkurrensutsättning på en så pass klumpig infrastruktur som järnvägsräls representerar. Hur många tåg kan man plocka in som konkurrerar på samma rälssträckor. Det är klart att mn måste fundera på sådana saker, säger Göran Persson. Det innebär inte att vi ska riva upp reformer, men det är klart att en sådan här händelse ger anledning till reflexion och eftertanke. Vi har gjort enorma förändringar i den statliga infrastrukturen. Avregleringar, liberaliseringar. Det mesta har varit rätt och bra. Allt behöver ju inte stå sig vid en utvärdering. Hur ser utvecklingen ut nu, kommer det att åter bli en monopolisering? –Någon monopolisering ser jag inte framför mig. Men låt oss värdera vad som har inträffat. Det fina i situationen är ju ändå att SJ:s kärnverksamhet, tågresandet, växer och att populariteten växer inte minst bland unga människor. Jag känner ingen oro på så sätt. Däremot kan man fråga sig hur det har varit möjligt att så länge driva ett företag av SJ:s storlek med bara 200 miljoner kronor i aktiekapital. Det har alla accepterat. Även jag. Det var först när jag tittade på siffrorna igår som jag blev förvånad över aktiekapitalets storlek. Var ska ni ta pengarna till stödet, det är ju inte så mycket kvar till utgiftstaket? –Jag vet inte, men uppfinningsrikedomen därvidlag brukar vara ganska stor. Så det tror jag nog att vi klarar, säger Göran Persson.
Erik Ridderstolpe