MoDo bildar arenabolag

MoDo Hockey bildar nu ett arenabolag för att kunna genomföra planerna på att bygga en evenemangsarena mitt inne i centrala Örnsköldsvik.
Kommunen har fått en skrivelse med en begäran från arenabolaget att få börja bygga arenan 2004.