Viljan i Vänersborg får halv miljon i bidrag

Ungdomsföreningen Viljan i Vänersborg får en halv miljon från Allmänna arvsfonden.
Tillsammans med De dövas riksförbund ska föreningen använda pengarna till att bygga om ett gammalt elevhem i Vänersborg. Tanken är att där ska finnas möjligheter till fritidsaktiviteter för dom döva och andra handikappade barn och ungdomar.