Elpriset chockhöjs i Fyrstad

Fyrstads Kraft fördubblar nästan priset på el från cirka 30 till 54 öre kilowattimman.
Fyrstads Krafts vd, Tommy Hjert, förklarar höjningen med att elpriset på den nationella marknaden höjts på grund av för lite vatten i magasinen som förser elkraftverken. I Norge är situationen ännu värre så där förbereder sig industrin redan för ransoneringar. Tommy Hjert säger att det inte behöver gå lika långt här men han utesluter inte risken för att det uppkommer en elbrist även här i landet.