Stora skillnader mellan Polens och EU:s bud

Polens premiärminister Lezek Miller kommer till Stockholm idag, fredag, för att träffa statsminister Göran Persson och argumentera för Polens krav i de just nu kärva förhandlingarna med EU. Ekot har gått igenom Polens krav.
Jämförelsen mellan vad Polen kräver av EU och vad EU vill ge Polen ger en mycket tydlig bild av hur pass besvärligt förhandlingsläget är. Polen kräver att EU ska få en mjölkkvot på tretton miljoner ton. EU vill bara tillåta nio miljoner ton. En skillnad på fyra miljoner ton. Producerar Polen ändå mer mjölk än tillåtet tvingas Polen betala dryga böter. Högre sockerkvot Andra skillnader: Polen vill ha en sockerkvot som är tvåhundratusen ton högre än vad EU föreslagit. Den överproduktion som finns av socker betalas av EU:s konsumenter. Det finns också socker som görs av vete. Här är skillnaden mellan Polens och EU:s bud 40 000 ton. Skillnaden på kvoten för potatisstärkelse är 100 000 ton. Polen vill också tillverka betydligt mer hampa och lin än vad EU går med på. Antalet mjölkkor viktigt Allt detta handlar om hur mycket bidrag som ska betalas ut till EU:s bönder. I vissa fall går det inte att mäta hur mycket bidraget är värt. När det gäller beräkningen av efter vilken mängd am- och dikor djurbidragen ska beräknas efter vill Polen att antalet mjölkkor de senaste åtta åren ska ligga till grund för bidragen. EU vill bara att antalet mjölkkor de tre senaste åren ska räknas in. Förklaringen är enkel. EU:s räknesätt kostar mindre. Miljarder till bevakning Polen och EU är också oense om flera andra frågor. Enligt det förhandlingsdokument Ekot läst kräver Polen flera miljarder kronor mer än vad EU vill ge för bevakning av Schengenområdets gräns, alltså det område inom EU där det inte görs någon personkontroll. Andra polska krav är noll i moms på jordbruksmaskiner och sänkt byggmoms. Alla dessa krav värda miljarder ska alltså EU och Polen komma överens om senast nästa helg. En svår uppgift för den polske premiärministern som när han kommer till Stockholm under fredagen. Enligt en opinionsundersökning gjord i Polen saknar nämligen två tredjedelar av alla polacker förtroende för regeringens sätt att sköta förhandlingarna med EU.
Herman Melzer